۱۵۰ میلیارد ریال از جرایم حق بیمه شهرداری اردبیل مورد بخشودگی قرار گرفت

در دیدار شهردار اردبیل با مدیرکل تامین اجتماعی استان ،بدهی این شهرداری بررسی شد و در حدود ۱۵۰ میلیارد ریال از جرایم حق بیمه شهرداری اردبیل مورد بخشودگی قرار گرفت همچنین طرفین در این دیدار بر تقویت تعاملات دو سویه تاکید نمودند. به گزارش ساقی آذربایجان ، افشین شیرزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان در این […]

در دیدار شهردار اردبیل با مدیرکل تامین اجتماعی استان ،بدهی این شهرداری بررسی شد و در حدود ۱۵۰ میلیارد ریال از جرایم حق بیمه شهرداری اردبیل مورد بخشودگی قرار گرفت همچنین طرفین در این دیدار بر تقویت تعاملات دو سویه تاکید نمودند.
به گزارش ساقی آذربایجان ، افشین شیرزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان در این دیدار ضمن تبریک انتصاب آقای صفری بعنوان شهردار اردبیل و آرزوی موفقیت برای ایشان اظهار داشت : سازمان تامین اجتماعی در زمره بخش عمومی و غیر دولتی محسوب می شوند  و موظف است درآمد و هزینه خود را مدیریت کند.
وی افزود : ماهانه سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان حقوق مستمری به بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها پرداخت می کند.
افشین شیرزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه تعامل خوبی مابین تامین اجتماعی و شهرداری اردبیل وجود دارد اظهار داشت : در قالب طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان از مجموع هفتصد میلیارد ریال بدهی شهرداری اردبیل به تامین اجتماعی استان ، مبلغی در حدود۱۵۰ میلیارد ریال از جرایم حق بیمه مورد بخشودگی قرار گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی استان در این نشست از کلیه شهرداری ها ، نهاد های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی خواست در جهت ارائه خدمات مطلوب از جانب این سازمان به بازنشستگان و بیمه شدگان، نسبت به پرداخت به موقع حق بیمه و بدهی خود به این سازمان اقدام نمایند تا این سازمان به کارگران و بازنشتگان به بهترین شکل ممکن خدمات ارائه دهد
صفری شهردار اردبیل نیز در این جلسه از اقدامات و خدمات تامین اجتماعی در استان اردبیل تقدیر نمود و گفت : یقین دارم در سایه تعامل و همکاری دو سویه این دو مجموعه ، اقدامات مهمی برای پیشرفت و ارتقاء سطح رفاه شهروندان انجام خواهد شد.
افشین شیرزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان افزود : شهرداری اردبیل در صدد است با پرداخت به موقع حق بیمه و تسویه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان را در انجام تعهدات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران که بخشی از آنان کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری می باشد یاری نماید .
لازم به یاد آوری است در پایان جلسه تصمیمات خوبی در خصوص نحوه پرداخت بدهی شهرداری به تامین اجتماعی استان اردبیل اتخاذ گردید.