۷۰ هـزار زن ایرانـی کتـک خوردند

دعوا و نزاع ۷۰ هزار زن را راهی پزشکی قانونی کرد. بیش از ۷۰ هزار زن در چهار ماه نخست سال جاری به دلیل نزاع و دعوا راهی مراکز پزشکی قانونی شدند. بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم نزاع به مراکز […]

دعوا و نزاع ۷۰ هزار زن را راهی پزشکی قانونی کرد. بیش از ۷۰ هزار زن در چهار ماه نخست سال جاری به دلیل نزاع و دعوا راهی مراکز پزشکی قانونی شدند. بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۲۰ هزار و ۹۰۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار مراجعین ۲۰۹ هزار و ۷۶۲ مصدوم، حدود پنج درصد افزایش داشته است.
در چهار ماه نخست سال جاری، از کل مراجعین نزاع ۱۴۹ هزار و ۸۳۱ نفر مرد و ۷۱ هزار و ۷۰ نفر زن بودند.
بر اساس این آمار، به ترتیب استانهای تهران با ۳۳ هزار و ۱۶۴، خراسان رضوی با ۲۰ هزار ۲۶۶ و آذربایجان شرقی با ۱۵ هزار ۴۱۸ مورد، بیشترین مراجعات در پی نزاع به پزشکی قانونی را در چهار ماه ابتدای سال جاری داشته‌اند.
همچنین استانهای بوشهر با یک هزار و ۱۶۶، ایلام با یک هزار و ۳۴۸ و خراسان جنوبی با یک هزار و ۶۷۳ مورد، کمترین مراجعات در پی نزاع به مراکز پزشکی قانونی را در مدت مذکور به خود اختصاص داده‌اند.