اعتراض

1 دقیقه زمان مطالعه

به گزارش ساقی آذربایجان،مسعود نیلی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، محمد طبیبیان، از بنیان‌گذاران موسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت...