مسکن ملی

1 دقیقه زمان مطالعه

به گزارش ساقی آذربایجان، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان...