قاضی زاده

1 دقیقه زمان مطالعه

 فداحسین مالکی، نماینده مجلس دوازدهم درباره عملکرد مجلس یازدهم، شرکت مردم انتخابات ریاست جمهوری، حضور قالیباف، پزشکیان،جلیلی، قاضی زاده هاشمی...