ماه: مهر 1402

اختصاصی روزنامه ساقی آذربایجان/ م. نویدی مولا علی (ع) فرموده است : حقیقت گفتنی است . چند سالی است کلانشهر...