آقای استاندار ! اول سوزن به خود بعد جوالدوز به دیگران لطفا

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود آقای عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی در جلسه اخیر خود با مدیران دیوان محاسبات استان عنوان کرده که نگاه عملی مدیران استان به آینده ضعیف است و بیشتر تمایل به حفظ وضع موجود دارند و نگاه آینده گرا و تحولی شان ضعیف است.
لازم است خدمت این برادر عزیز بگوییم : آقای استاندار محترم ! مدیران انتصابی خود حضرتعالی مگر چند درصدشان نگاه آینده گرا و تحولی دارند و چند نفر از این افراد که مستقیما توسط خودتان انتخاب شده اند حائز این ویژگی هستند و اصولا به چه میزان معیارهای شایسته سالاری در انتصابات و انتخاب های شما لحاظ شده است ؟ آیا بهتر نیست اول ، سوزن را به خودتان بزنید بعد جوالدوز را به سایرین فرو کنید ؟