اظهارات ذوالنوری توهین به شعور مردم است!

احمدعلیرضا بیگی، نماینده افشاکننده خودروهای شاسی بلند درباره جزئیات جلسه محاکمه خود به دیده‌بان ایران گفت: وزیر صمت به عنوان شاکی شکایتش را به ثبت نرسانده و مراحل لازم را برای طرح در دادگاه طی نکرده بود. افزون بر این نهاد تحقیق هم که بازپرس است، معلوم نیست بر چه مبنایی کیفرخواست تعیین کرده و به تصویب رسانده که این محل اشکال است.متاسفانه درخصوص قسمت دوم ماجرا که این واگذاری که خلاف صورت گرفته است، مدام واکنش‌ها و اظهاراتی را به دنبال داشته که خنده‌آور و مضحک است مثلا آقای ذوالنوری اعلام می‌کند که آقای قالیباف یک کاغذ پاره‌ای در پارکینگ مجلس دیده و از آنجا فهمیده همچین کاری در مجلس صورت می‌گیرد، اینها توهین به شعور مردم است.

احمد علیرضابیگی، نماینده افشاکننده ماجرای خودروهای شاسی بلند که امروز به دادسرا احضار شده بود، درباره جزئیات جلسه خود به دیده‌بان ایران گفت: «حسب احضاری که صورت گرفته و وقتی که تعیین شده بود، با وکلای خودم در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت حضور پیدا کردم. آنجا رئیس محترم شعبه سراغ شاکی را گرفت. بعد دفتر را صدا کردند که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ دفتر هم پاسخ داد که اصلا شکایت شاکی ثبت نشده و امکان دعوت نداشته‌ایم. در نهایت مشخص شد که شکایت شاکی مراحل قانونی را طی نکرده و وزیر صمت صرفا به دادستان نامه نوشته که آن نامه نمی‌تواند به جای شکایت مورد استناد قرار گیرد. حال اینکه با این وضعیت کیفر خواست چگونه صادر شده محل تامل است. در هر صورت گفتند که چون شاکی حضور ندارد، وقت جدید رسیدگی تعیین می‌شود.»

 وی ادامه داد: «درواقع وزیر صمت به عنوان شاکی شکایتش را به ثبت نرسانده و مراحل لازم را برای طرح در دادگاه طی نکرده که احتمالا به دلیل ناواردی بوده است. افزون بر این نهاد تحقیق هم که بازپرس است، معلوم نیست بر چه مبنایی کیفرخواست تعیین کرده و به تصویب رسانده که این محل اشکال است.چراکه بازپرس به عنوان نهاد تحقیق بر چه مبنایی کیفرخواست تهیه کرده است؟»

علیرضابیگی با اشاره به مبنای شکایت وزیر صمت از او، گفت: «آنچه مد نظر است این است که وزیر صمت در آن نامه خود مدعی شده که نماینده تبریز، اعلام کرده که ۷۵ نماینده مجلس با گرفتن فیدیلیتی، از استیضاح صرف نظر کرده‌اند درصورتی که آنچه من اعلام کرده‌ام و مدارکش هم موجود است این است که من سوال کردم که بین این واگذاری و این استیضاح چه ارتباطی وجود دارد که این دو مقوله مجزاست.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «وزیر صمت اعلام کرده که آنچه من اظهار کرده‌ام، اخباری بوده و از وقوع موضوعی خبر داده‌ام در صورتی که من حسب وظیفه نمایندگی خودم، سوالی را مطرح کرده‌ام که مبتنی بر مدارک و مستنداتی بوده است. همچنین اصل ۸۴ قانون اساسی به نماینده این امکان را می‌دهد که در تمام موضوعات داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. متاسفانه درخصوص قسمت دوم ماجرا که این واگذاری که خلاف صورت گرفته است، مدام واکنش‌ها و اظهاراتی را به دنبال داشته که خنده‌آور و مضحک است مثلا آقای ذوالنوری اعلام می‌کند که آقای قالیباف یک کاغذ پاره‌ای در پارکینگ مجلس دیده و از آنجا فهمیده همچین کاری در مجلس صورت می‌گیرد، اینها توهین به شعور مردم است.»

About Author