افزایش پرونده‌های تخلف اداری در استان اردبیل

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود پرونده‌های تخلف اداری استان اردبیل در سازمان بازرسی در مقایسه با استان‌های پرجمعیت و استان‌هایی که گردش مالی بیشتری دارند افزایش داشته که باعث نگرانی مسئولان ارشد این استان شده است. اخیرا امام جمعه اردبیل اظهار داشته : فاجعه بزرگ این است که در افکار عمومی این تلقی درست شود که دستگاه‌های اداری آلوده هستند در آن صورت ضربه‌ای که کشور و انقلاب می‌خورد به هیچ وجه قابل جبران نیست و یا اینکه تلقی و باور عموم این شود که اگر از طریق غیرقانونی وارد شویم مشکل سریع‌تر حل می‌شود این تلقی به منزله فاتحه برای تمام ارزش‌های انقلاب است یا خدای ناکرده تلقی افکار عمومی این باشد که در کشور فساد، فساد سیستمی است.