افشاگری درباره صادق محصولی و حلقه ارومیه!

یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که آقای محصولی ادعا دارد که خالص سازی یعنی شایسته سالاری اما ما مخالف این حرف و منطق هستیم. خالص سازی او، از همان مظلوم کردن حمید و مهدی باکری شروع شد و اتفاقا خود ایشان هم شروع کرد. خالص سازی مخالف عدالت است، یعنی افراد حلقه خاص یعنی حلقه ارومیه بر مملکت حاکم شوند، بقیه آدم ها هم هیچ.

صادق محصولی با حمایتش از روند خالص سازی بار دیگر خود، جبهه پایداری و حتی حلقه ارومیه را بر سر زبان‌ها انداخته است، از ثروت نجومی اش تا بازخوانی پاکسازی‌ها از سوی حلقه ارومیه.


منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اردبیل در مجلس نهم از تحرکات و قدرت‌گرفتن دوباره «حلقه ارومیه» سخن می‌گوید و تاکید دارد؛ این حلقه که تعدادشان به اندازه ۲ اتوبوس است، به مرور با افرادی در قم همراه شدند و اکنون با عنوان جبهه پایداری فعالیت می‌کنند و مهندسی خالص‌سازی را بر عهده دارند.»

او برای کنار زدن خالص ساز‌ها یک شرط مهم را مطرح می‌کند و تاکید می‌کند؛ «امیدوارم شورای نگهبان به عنوان محل مقابله با ادبیات دیکتاتوری در مقابلشان ایستادگی کند.»

به گزارش خبرآنلاین بخش‌هایی از گفت و گوی حقیقت پور را در ادامه می‌خوانید:

آقای محصولی ادعا دارد که خالص سازی یعنی شایسته سالاری، اما ما مخالف این حرف و منطق هستیم. خالص سازی او، از همان مظلوم کردن حمید و مهدی باکری شروع شد و اتفاقا خود ایشان هم شروع کرد. خالص سازی مخالف عدالت است، یعنی افراد حلقه خاص یعنی حلقه ارومیه بر مملکت حاکم شوند، بقیه آدم‌ها هم هیچ.

خالص سازی کرامت انسان‌ها را هدف قرار داده است و می‌گوید انسان‌ها لیاقت و شایستگی هم داشته باشند، ولی آدم ما نباشند در مدار مدیریت قرار نمی‌گیرند.

حلقه‌ای در مقطعی رویش کرده و طی سال‌های اخیر نیز در قالب جبهه پایداری خود را نشان داد و نمود پیدا کرده است، این‌ها اکنون مهندسی خالص‌سازی کشور را انجام می‌دهند.

یعنی بر مراکز تولید ثروت خیمه زده و به نفع گروه و حزب خودشان چپاول می‌کنند و هر چه آدم عاقل، شایسته و فرهیخته را حذف کرده و به حاشیه می‌رانند؛ از اساتید دانشگاه گرفته تا شخصیت‌های سیاسی، افراد موثر فرهنگی و حتی در حوزه علمیه در حال خالص سازی هستند و بسیاری را کنار می‌گذارند.این جریان فکری یک حلقه در قم داشت و یک حلقه دیگر در ارومیه که در نهایت در جبهه پایداری به یکدیگر متصل شدند. با غفلت از حکمرانی این جریان، توانستند برخی نهاد‌های دولتی در کشور را در اختیار بگیرند و با تکیه بر این نهاد‌های دولتی سرانجام توانستند دولت، مجلس، صداوسیما، کیهان و نهاد‌های دیگر را در اختیار بگیرند و پشتوانه مالی نیز که دارند.

این‌ها در نهاد‌های مختلف نفوذ دارند. مجلس، دولت و صداوسیما در اختیارشان است. برخی نهاد‌های نظارتی است و نیز نهاد‌های دیگری که نام نمی‌برم. با تکیه بر این‌ها برنامه خالص سازی خود را جلو می‌برند. ۹۸ نفر یعنی دو اتوبوس در مقابل ۹۸ درصد جمعیت کشور ایستاده اند.

خالص سازان دو اتوبوس هستند. ۹۸ نفر در مقابل ۹۸ درصد. این خلاف عدالت، مروت و تمام ظرفیت‌های اخلاقی است که بخاطر منافع عده ای، کوتوله‌های سیاسی و فرهنگی در مملکت حاکم شوند و تمام مفاخر کشور را حذف کنند. چقدر فرهیخته داریم که در دانشگاه‌ها و در حاشیه نشسته اند.

ما حریف خالص‌ساز‌ها هستیم به شرطی که مردم در انتخابات مشارکت کنند و آن‌ها را پس بزنند.

من امیدوارم شورای نگهبان به عنوان محل مقابله با ادبیات دیکتاتوری در مقابلشان ایستادگی کند. شورای نگهبان با استوانه‌ای که عدالت مدار‌ها باید به آن تکیه دهند، در مقابل این‌ها بایستد و این ۲۸ درصدی که به ناحق رد صلاحیت شدند را برگرداند.

About Author