افشای جدید فردوسی پور از رشوه ۸۶۰ میلیون تومانی داوران

عادل فردوسی‌پور گفت: ۸۶۰ میلیون تومان برای رشوه به داوران در یکی از هفته‌های این فصل لیگ برتر جابجا شده که پای فدراسیون در این موضوع گیر بوده و ممکن است برای نجات خودشان، مس را  به پایین بیندازند تا سر و ته قضیه را هم بیاورد.

About Author