اینجا مقبرة الشعراء تبریز بود !

مدفن دهها شاعر و عارف نامدار تاریخ ایران و آذربایجان و مقصد سالانه صدهاهزار گردشگر داخلی و خارجی !
اما امروز در سایه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها ، به یکی از محلهای آبروریزی برای تبریز عزیز که روزگاری شهر اولین ها بود تبدیل شده است.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ این پروژه غیرضروری برای شهر تبریز را آغاز کرد اما بدلیل سوء مدیریتها در تخصیص اعتبارات لازم ، نتوانست به اتمام برساند و شورای شهر و شهردار وقت تبریز در اوج بی تدبیری و اشتباه فاحش، ادامه این بی تدبیری را برعهده گرفت ! پروژه ای غیر مرتبط با شهرداری تبریز که متاسفانه تاکنون دهها میلیارد تومان برای این پروژه از جیب مردم تبریز و خزانه شهرداری هزینه شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است!
قاطبه مردم تبریز بدنبال پاسخگویی مسئولان امر و شخص آقای استاندار و تیم مدیریتی ایشان می باشند و منتظر معرفی و برخورد با مسئولان امروز و دیروز تبریز و استان هستند تا این بی مسئولیتی ۱۲ ساله که با آبروی تبریز و آذربایجان بازی کرده است عبرتی برای آیندگان باشد.
ما بر حسب رسالت مطبوعاتی و رسانه ای خود ، پیگیر ابعاد مختلف این بی تدبیری خواهیم بود .
با ما همراه باشید.

About Author