بازار مکاره باغ گلستان قدیمی ترین پارک شهری کشور؛ داستان یک کسب و کار “چرک”!

معلوم نیست شهرداری تبریز بر پایه کدام مطالعات و کار کارشناسی، دقیقا، به جای حل مساله و چاره اندیشی و علاج نهایی این معضل ۴۰ ساله، ورودی غربی تبریز و محلی در جوار شرکت پگاه و میدان آذربایجان را برای اسقرار و فعالیت جدید دستفروشان و خرده فروشان باغ گلستان انتخاب کرده و همچنان به دنبال مشروعیت بخشی به فعالیت این کسب و کار “چرک” است.
خبرگزاری فارس_ تبریز_سینا مطهر: شهرداری تبریز در تصمیمی تکراری و شکست خورده، بار دیگر درحال برنامه ریزی برای پراکندن و انتقال دستوری و بخشنامه ای دستفروان و بازار مکاره باغ گلستان از محدوده و اطراف این باغ تاریخی و قدیمی است، تجربه ای که پیش از این نیز، چندین بار آزموده شده؛ اما نتیجه ای ملموس و نهایی نداشته است.داستان شکل گیری بازارمکاره و فعالیت دستفروشان اجناس و اشیاء کهنه، مستعمل، حتی خرده ریز و دور ریز و بعضا، مسروقه در داخل و پیرامون باغ گلستان تبریز، دقیقا همزاد و هم نسل سال هایی است که شهرداری و مدیران وقت شهری و استانی، در بیش از ۴۰ سال قبل، تحت تاثیر مدرنیته و شهرسازی نوین، با برچیدن دیوارهای موجود، این باغ قدیمی را به ورطه ابتذال، استحاله و نابودی کشاندند و با فراری دادن تدریجی خانواده ها، جوانان، سالمندان و عموم مردم از بطن این باغ، محوطه و پیرامون آن را به محل تجمع معتادان، اراذل و اوباش و تابلویی عینی از ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری های نگران کننده تبدیل کردند.شهرداری تبریز اگرچه در ظاهر با اجرای طرح حصارکشی دوباره پیرامون باغ گلستان در ماه های اخیر، به دنبال احیاء و صیانت دوباره از محیط عمومی، تاریخی و قدیمی آن و ایجاد ارزش افزوده تاریخی و فرهنگی از این مجموعه بزک شده با المان ها و تندیس های فرهنگی موجود در آن است؛ با این وجود، بعید است بتواند، باتوجه به تغییر ماهیت و هویت خدشه دار شده این منطقه، حتی موفقیتی حداقلی از انتقال دستوری دستفروشان و بازارمکاره ریشه انداخته در اطراف باغ گلستان به دست بیاورد.
این دیدگاه، ناظر بر تجارب چندین باره این قبیل انتقال های هیجانی در سال های گذشته است، جایی که پیش تر، محدوده ای در ورودی جاده آناخاتون و در امتداد تلخه رود، محلی برای استقرار همین بازارمکاره تعیین و پیش بینی شد؛ اما با گذشت مدتی، همین دستفروشان مجددا به محل سابق خود، یعنی حوالی باغ گلستان، موطن و مولد دائمی خود مهاجرت کردند.فعالیت و کسب و کار عادی شده دستفروشان و خرده فروشان فعال در محدوده باغ گلستان، به هیچ روی، نه انتقال دستوری را پذیرفته و نه، کوچ اجباری به مکان های جدید را برمی تابد و بعید است، حالا، محل جدید تعیین شده برای فعالیت آنان نیز به مقر ابدی این افراد تبدیل شود!معلوم نیست شهرداری تبریز بر پایه کدام مطالعات و کار کارشناسی، دقیقا، به جای حل مساله و چاره اندیشی و علاج نهایی این معضل ۴۰ ساله، ورودی غربی تبریز و محلی در جوار شرکت پگاه و میدان آذربایجان را برای اسقرار و فعالیت جدید دستفروشان و خرده فروشان باغ گلستان انتخاب کرده و همچنان به دنبال مشروعیت بخشی به فعالیت این کسب و کار “چرک” است.معلوم نیست چرا به جای تعامل با دیگر دستگاه های نظارتی و قضائی در راستای تصمیم گیری نهایی برای حذف این دمل چرکین از شهر تبریز، همچنان به دنبال تداوم کوچاندن های بی حاصل این دسفروشان است، اقدام و تصمیمی که در کم تر از چندماه، بار دیگر، شاهد بازگشت همین مشاغل به محل سابق خواهیم بود.
سخن آخر این که، نهادینه شدن ۴۰ ساله فعالیت دستفروشان و استقرار بازار مکاره در دل باغ گلستان و در داخل و پیرامون باغ گلستان، عملا به نابودی و مرگ ابدی زیرساخت های رفاهی، تفریحی، فرهنگی، تاریخی و شهری انجامیده و کوچاندن های دوره ای و مختوم به شکست این کسب و کار مساله دار به این سو و آن سوی شهر، دردی از دردهای اجتماعی و شهری تبریز را دوا نخواهد کرد.در این میان، انتظار جدی و عمومی شهروندان و نخبگان تبریز از اعضای شورای شهر، به ویژه، مدعیان “مساله شناسی” و “مساله پژوهی” در پارلمان شهری تبریز، یافتن راه حل و اجرای طرحی است که یک بار برای همیشه، اولا با انتقال های رفع تکلیفی، مانع از رسمیت یافتن بیش از پیش چنین کسب و کارهایی در داخل شهر شوند و ثانیا، تبریز بزرگ را که مفتخر به شهر بدون گدا، بدون معتاد متجاهر در ایران است، برای همیشه، از ننگ بازارمکاره قدیمی به نام دستفروشان و کسب و کارهای چرک رهایی بخشند!

باغ گلستان قدیمی ترین پارک شهری کشور

باغ گلستان (به ترکی آذربایجانی: گولوستان باغی) یا باغ فجر، یکی از بوستان‌های قدیمی و مشهور شهر تبریز است.باغ گلستان در هسته مرکزی تبریز سابقه بس طولانی و چندین سده ای دارد، به گونه ای که در برخی اسناد قدمت این بوستان درون شهری را به زمان هارون الرشید و افزون بر یکهزار سال قبل نسبت داده اند.در این اسناد بنیانگذار باغ گلستان تبریز زبیده خاتون همسر هارون الرشید عنوان شده است که در سفر به این شهر و پس از بهبودی از بیماری هولناک، دستور ایجاد باغ را داده است.در گذر زمان محل کنونی باغ گلستان به گورستان محله گجیل تبدیل شده و حتی تعدادی از عرفا، ادبا و آزادی خواهان تبریز در آن دفن شدند که تبدیل دوباره آن به باغ ، آرامگاه های تاریخی را نیز از بین برد.باغ گلستان تبریز حدود ۵۵ هزار مترمربع وسعت دارد که یکی از بزرگ ترین باغ های کشور به شمار می رود.

About Author