برگه سفید را امضا و اثر انگشت بزن تا خسارت بگیری!

به گزارش ساقی آذربایجان، روایت یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس از ماجرای گرفتن خسارت یک تصادف از شعبه مرکزی بیمه آسیا در شهرستان ابهر نکات جالب توجهی دارد.

این مخاطب خبرگزاری فارس می‌گوید: در سفرم به استان زنجان روز گذشته در یکی از شهرهای شهرستان ابهر تصادف کردم، بعد از مراجعه مأمور مشخص شدن مقصر، برای مراجعه به بیمه برای تعیین خسارت قرار گذاشتیم.

او می‌افزاید: از صبح که به همراه مقصر با مدارک به شعبه مرکزی مراجعه کردیم بی‌نظمی در انجام امور کاملا مشهود بود، بعد از انجام مرحله اولیه مشخص شد که کارشناس تعیین خسارت در مجموعه حاضر نیست؛ این عدم حضور بیش از ۲ ساعت طول کشید و موجب اعتراض همه ارباب رجوع در مجموعه شد.

این مخاطب خبرگزاری فارس ادامه می‌دهد:‌ بعد از اینکه کارشناس در محل دفتر بیمه حاضر شد و تعیین خسارات انجام شد، نگاهی به آدرس و شماره پلاک خودرو من کرد و متوجه مسافر بودن من شد و دستور داد تا خسارت را که حدود ۲ میلیون تومان بود بلافاصله پرداخت کنند.

در مرحله اول شماره شبای ارائه شده را تأیید نکردند اما پیگیری از بانک نشان داد شماره شبا هیچ مشکلی ندارد. بعد از رد شدن از این مسئله یکی از کارکنان بیمه به نام «آقای الف» برگه‌ای سفید مقابلم قرار داد و گفت امضا و اثر انگشت بر آن بزن که من از این کار امتناع کردم و گفتم شما مطلب خود را بنویسید سپس من مطالعه و امضا می‌کنم که طرح این مسئله به حق از سوی من باعث ناراحتی او شد.

بعد از امتناع من او و همکارش که خانمی بود رو به من کرد و گفت مدارک ناقص است و باید حتما برگ سبز را با خود همراه داشته باشی، تا خسارت برای شما واریز شود.

من تأکید کردم که کارشناس نوشتند که خسارت امروز واریز شود؛ من مسافر هستم و با این شرایط سن و سال و آسیبی که به ماشینم وارد شده نمی‌توانم به تهران مراجعه کنم اما بقیه مدارکم کامل است که آنها گفتند«نه امکان ندارد باید چند روز بروی و بیایی تا پاهایت باز شود!»

این مخاطب خبرگزاری در پایان گفت: این جمله را که گفتند احساس کردم حرمت من شکسته شده پس بدون اینکه پیگیر ماجرای واریز خسارت شوم از شرکت بیمه خارج شدم.

خبرگزاری فارس از بیمه آسیای مرکزی استان موضوع درخواست درج امضا و ثبت اثر انگشت بر روی برگه سفید از مراجعین را پیگیری خواهد کرد.

About Author