تراکتوری که مشتری ندارد

تمام اخبار مبنی برای پیدا شدن مشتری برای تیم تراکتور صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، با گذشت یک ماه از اعلام باشگاه تراکتور مبنی برای واگذاری امتیاز این تیم، هنوز هیچ درخواستی برای مالکیت به این باشگاه ارسال نشده است.تیم تراکتور که نماینده ایران در لیگ سطح دو آسیا هم است باید هر چه زودتر وضعیت مالکیتش مشخص و وارد فصل نقل و انتقالات شود و زمان برای این تیم به سرعت در حال سپری شدن است.تنها خبر هفته گذشته این باشگاه موافقت استعفای نصیرزاده و انتخاب مظفری زاده سرپرست مدیر عاملی برای پروسه واگذاری باشگاه تراکتور است.

About Author