جمعیت اردبیل پیرتر می شود !

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود جمعیت سالمند در سال‌های اخیر بدلایل گوناگون در مناطق مختلف استان اردبیل بویژه روستاهای این استان افزایش یافته است و نگرانی‌های مسئولان دستگاه‌های متولی، کارشناسان، جامعه شناسان و فعالان فرهنگی و اجتماعی را بدنبال داشته است. کارشناسان معتقدند سیاستگذاری‌های غلط و برنامه ریزی‌های نادرست متولیان امر در کاهش جمعیت با شعار “فرزند کمتر و زندگی بهتر” و شاید ادامه آن برای مدت زمان بیشتر از معمول سبب کاهش نرخ باروری زوجین و در نتیجه ازدیاد جمعیت کهنسال نسبت به جمعیت جوان شده است. بر اساس آمارها، در حال حاضر۶ درصد جمعیت استان اردبیل بالای ۶۰ سال است. این میزان در ۲۰ سال آینده به چهار برابر یعنی از حدود ۱۲۰ هزار نفر کنونی به ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید.از سوی دیگر کاهش زاد و ولد در دهه‌های اخیر از معضلات مهمی است که به کاهش هرم سنی جمعیت جوان در ۲۰ سال آینده منجر خواهد شد.