خط و نشان دادستان تبریز به تعاونی‌های مسکن

بابک محبوب علیلو در بازدید از حوزه شهرداری منطقه ۵ با اشاره به مشکلات شرکت‌های تعاونی مسکن در استان اظهار کرد: با توجه به کثرت شرکت‌های تعاونی مسکن در شهرک‌های شرق تبریز مشکلات این بخش بیش از سایر مناطق استان به چشم می‌آید.

وی تاکید کرد: هیئت‌های مدیره شرکت‌های تعاونی مسکن موظف به اجرای تمامی وظایف و تعهدات خود در قبال اعضا هستند.

وی همچنین با اشاره به مصوبات ماده ۵ و شورای عالی مسکن و شهرسازی یادآور شد: انجام تعهدات عمرانی و تأمین حق و حقوق شهرداری از دیگر الزاماتی است که باید از سوی شرکت‌های تعاونی لحاظ گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه کم کاری برخی شرکت‌های تعاونی مسکن در امر شهرک سازی مشکلات بسیاری برای اعضا و مدیریت شهری ایجاد کرده است تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی مسکن موظف به اجرای صفر تا صد اقدامات عمرانی از جمله احداث زیرساخت‌های لازم اعم از جدول کشی، دال گذاری و آسفالت ریزی در شهرک‌های تازه تأسیس هستند و نباید با کوتاهی‌های خود برای مردم و شهرداری مشکل آفرین شوند.

علیلو در ادامه سخنان خود تاکید کرد: شهرداری منطقه ۵ به نحو مقتضی نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی حق و حقوق اعضایی که از تعاونی‌ها واحد مسکونی و یا قطعه زمین دریافت کرده اند در خصوص تعهدات شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نماید.

علیلو با تاکید بر اینکه پیش خریداران قبل از معامله باید به تمام شرایط، تعهدات فی‌مابین، وضعیت و سابقه شرکت توجه داشته باشند گفت: ساکنین شهرک‌های جدید باید تکمیل زیرساخت‌های محلات خود را از شرکت‌های تعاونی مطالبه کنند.

About Author