دخالت نماینده مجلس در همه انتصابات استان

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
گفته می شود یکی از نمایندگان استان آذربایجان شرقی در اکثر انتصابات استان و تبریز ، دخالت مستقیم داشته و کار را به جایی رسانده که علاوه از دخالت در انتخاب و انتصاب مدیران ارشد استان حتی در انتصاب مدیران میانی نیز ورود پیدا کرده و در آستانه انتخابات مجلس که سال آینده برگزار خواهد شد در تلاش و تکاپوست تا مهره های گوش به فرمان خود را در تمام پست های مهم و رای خیز ، بتپاند تا در زمان مورد نظر بهره برداری شایسته از آنان بعمل آورد که امید است با توجه به گستردگی و شیوع اقدامات این نماینده ویژه ! نهادهای نظارتی فارغ از جناح بازی و سیاسی کاری با این فرد برخورد نموده و انتصابات منسوب به وی را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند همچنانکه اخیرا برخی ائمه محترم جمعه در استان و حتی حاج آقا آل هاشم نماینده محترم ولی فقیه در استان و شخص آقای استاندار ، نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات گلایه کرده و خواستار حل موضوع شده بودند

About Author