رتبه نهم آذربایجان شرقی در بین استان ها اشکال فنی دارد

به گزارش ساقی آذربایجان، رییس سابق سازمان برنامه وبودجه استان در رابطه با رتبه نهم استان آذربایجانشرقی در بین استان ها در قانون بودجه 1401 گفت: به نظرم این خبر از لحاظ فنی اشکال دارد، در اینفوگرافی هایی هم که در این رابطه منتشر شده از آن جهت که اطلاعات فنی آن ها از بودجه کم است، اشکال دارد. باید عرض کنم که آن چه که در این رابطه در گزارش های مختلف منتشر می شود، سمت درآمدی بودجه است نه سمت هزینه ای آن. به این معنا که از این استان ها به چه میزان درآمد وصول می شود و دولت چه مقدار از آن ها مالیات می گیرد و این عدد همانی نیست که به عنوان بودجه به استان ها تخصیص می یابد و درآمدی است که از آن ها وصول می شود. مطلب دیگر آن است که ارقام تخصیصی بر اساس پارامترهایی مشخص می شود که یکی از آن ها میزان وصولی دولت از بخش مالیات آن است. برای نمونه حساب کنید استان اصفهان 32 میلیارد رقم مالیاتی آن است و به تبع همین رقم هم دولت میزان بودجه برایشان در نظر گرفته است که تقریبا به اندازه همین مقداری وصولی است. در حالی که در استان آذربایجانشرقی رقم وصولی مالیات حدود 12 همت و رقم بودجه آن 27 همت است و با این حساب دولت 15 همت هم مضاف بر رقم وصولی در آذربایجان هزینه کرد دارد.
دکتر بهبودی ریشه این اختلاف رقم ها در بین استان ها را در بحث پروژه های ملی عنوان کرد و افزود: در اوایل دهه هشتاد که شرکت های دولتی مجاز به سرمایه گذاری در استان ها بودند، به هر دلیلی با عدم پیگیری نمایندگان یا مسئولان عالی استان این اتفاق نیافتاده است و شرکت های شبه دولتی هم به این امر در استان ما رغبتی نشان نداده اند. به همین فاصله بین اصفهان و آذربایجان یعنی حد فاصل بین اعداد 27 تا 33 به جهت آ نکه اصفهان به جهت اخذ درآمدهای مالیاتی، سرانه جمعیتی و تعداد شهرها طبیعی به نظر می رسد.