رشد قارچ گونه تابلو های تبلیغاتی را متوقف کنید

دویست مین جلسه علنی شورای شهر تبریز صبح امروز یکشنبه ۳ تیر برگزار شد.
دستور جلسه اول گزارش شهردار تبریز در خصوص اقدامات انجام یافته در حوزه فضای سبز بود که “سیامک آسیایی” مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز گفت: باکس گذاری اتوبان کسایی در چند نقطه انجام و سورتمه ائل باغی بعد از مدت ها تاخیر توسط متخصصین داخلی با هزینه دو میلیارد تومان راه اندازی شد.
وی ادامه داد: کف سازی پیاده رو باغچه‌بان، به سازی دره چاوان تا ائل گلی که ۵۰ درصد پیشرفت دارد.
آسیایی گفت: آسفالت پارکینگ شماره دو بصورت کامل انجام شد، دیوار سنگی عباس میرزا، تالار اندیشه ائل گلی، احداث کارگاه و انبار، ساخت و نصب تلوزیون شهری در پارکینگ ائل گلی، خرید و نصب سیستم صوتی، بهسازی و مرمت سرویس بهداشتی که امسال در برنامه داریم.
در ادامه، “روح الله دهقان نژاد” با اشاره به تابلو های تبلیغاتی گفت: طرح جامع تابلو های تبلیغات شهری را از زمان آقای امجد مطرح کرده ام و تاکنون خبری نیست.
وی با بیان اینکه رشد قارچ گونه تابلو های شهری صورت گرفته است، گفت: مجوز نصب تابلو را چه کسی صادر می کند؟ برخی از این تابلو ها در مناطق نظامی نیز نصب شده است!
وی افزود: اگر طرح جامع وجود داشته باشد، ساماندهی و اصولی بوده و از لحاظ بصری مناسب و تخلفات کمتر می شود.

About Author