شهر اولین ها با 130 هزار ساختمان ناپایدار

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود پنج درصد بناهای ناپایدار کشور در تبریز است که بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود. بناهای ناپایدار عمدتا شامل سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده مرکزی شهر هستند که می بایست مورد توجه جدی و ضروری مسئولان استان و مدیریت شهری تبریز قرار گیرد. کارشناسان معتقدند مسئولان کلانشهر تبریز بجای هدر دادن وقت و سرمایه و سرگرم شدن به کارهای نمایشی و انتخاباتی و اجرای پروژه های بیهوده که هیچ تاثیر مثبت بر زندگی روزمره مردم این شهر ندارد باید در کنار بسته‌های تشویقی برای کمک مردم برای نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد، با تدابیر شایسته و بهره مندی از اساتید و کارشناسان مجرب ، از ظرفیت مردمی بسیار عظیم در این حوزه استفاده نمایند.

تخته سیاه