صنعت گردشگری در دست دلالان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
می گویند رییس انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی آذربایجان شرقی اظهار کرده بر اثر عملکردهای ضعیف و موازی کاری های عدیده، مدیریت های غلط و ناکارآمدی مقررات کنونی، صنعت گردشگری به دست دلالان افتاده و اگر چاره ای در این زمینه اندیشده نشود، در مدت زمان کوتاه پای اندک گردشگران خارجی نیز از ایران و آذربایجان و تبریز کوتاه خواهد شد.