قطع همکاری تعدادی از پرسنل شهرداری تبریز!

دویست و سومین جلسه علنی شورای ششم صبح (یکشنبه) در عمارت تاریخی شهرداری تبریز برگزار شد.فریدون بابایی اقدم، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه طی تذکری اظهار داشت: شهرداری با نماینده کارگران و تعدادی از پرسنل شهرداری ظاهرا به دلیل عدم نیاز قطع همکاری کرده است، شهردار توضیحی در این خصوص ارائه دهد.وی ادامه داد: این افراد گفته‌اند که تاکنون جوابی از شهرداری نگرفته‌اند و شهردار نیز در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده است.شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز نیز در این خصوص بیان داشت: این قضایا بایستی در خود شهرداری حل و از ادامه‌دار شدن مسائل این چنین جلوگیری شود، نباید کارکنان صرفاً به‌دلیل مخالفت، اعتراض و یا پیگیری حقوق کارگران اخراج شود.دبیری افزود: اگر قطع همکاری به خاطر مسائل انضباطی و یا کم‌کاری باشد از طریق حراست شفاف مشخص می‌شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از این کارکنان که با وی قطع همکاری و قراردادش تمدید نشده، الان در شورا حضور داشت و عزیزان نیروی انتظامی هم درخصوص حل مشکل وی طی تماس تلفنی تاکید داشتند.

About Author