محتوای دروس آموزشی رشته پزشکی نیازمند ‌بروزرسانی است

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر محمد اسماعیل اکبری با تاکید بر اینکه محتوای آموزشی فعلی رشته پزشکی به درد ۲۰ سال آتی نمی خورد، محتوای فعلی دروس آموزشی رشته پزشکی را نیازمند تغییر و به روز رسانی عنوان کرد.
وی همچنین نسبت به کمبود پزشک در کشور هشدار داد و اظهار داشت: ممکن است تا ۱۰ سال آینده به دلیل کمبود پزشک متخصص وابسته به سایر کشورها شویم، ‌ شاهد بودیم سال گذشته با وجود  برخی مخالفت ها برای افزایش ظرفیت پذیرش سالانه ۳ هزار نفر دانشجو به ظرفیت‌های رشته پزشکی در مناطق محروم در نهایت به تصویب رسید.
پدر پزشکی جامعه نگر ایران با بیان اینکه جامعه ایران به سرعت در حال پیری است، یادآور شد: در حال حاضر نزدیک به ۹ درصد جمعیت کشور بیش از ۶۰ سال سن دارند، به طوری که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در ۶۰ سالگی به عنوان سالمند اعلام کرده است.
اکبری با بیان این که تا سال ۱۴۲۰ حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور سالمند می شود و این هزینه حوزه سلامت را حداقل ۱۰ برابر افزایش می دهد، افزود: با این شرایط سلامت و مسایل مربوط به این جمعیت چگونه و توسط چه کسانی باید اداره شود.
وی همچنین ساختار بخش پزشکی کشور را نیازمند توسعه دانست و تاکید کرد: البته منظور من از توسعه کل ساختار پزشکی در کشور از متخصصان مختلف بیمارستانی گرفته تا ساخت آزمایشگاه های مختلف است که باید افزوده شود.
این پزشک متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی غدد و سرطان همچنین به فاصله بخش پزشکی ایران با مباحث ژن درمانی اشاره کرد و گفت: مباحث علم ژنتیک هنوز وارد دانشگاه های علوم پزشکی ایران به صورت تخصصی نوین نشده و بنده هنگامی  یک فوق تخصص را می بینم باید مثل یک دانشجوی تازه وارد به وی مباحث نوین را آموزش دهم.
رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: در جلسه با معاون آموزشی وزارت بهداشت به صراحت اعلام کردم که برنامه درسی و آموزشی رشته پزشکی  باید تغییر و بخش‌های جدیدی وارد این حوزه آموزشی شود.