مشکلات متعدد اقتصادی و سرمایه گذاری درآذربایجان شرقی

ساقی آذربایجان/ سوزبیزدن قولاق سیزدن

می گویند در جلسه اخیر مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا اعلام شده که مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی تاکنون بطور دقیق احصاء و مورد توجه عملی قرار نگرفته است.
در این جلسه از جمله موانع استانی اقتصاد، بانک ها معرفی شده اند که به عنوان عامل اصلی در ارائه تسهیلات، هماهنگی و پرداخت بر مبنای تولید به درستی عمل نمی کنند. همچنین پیگیری ضعیف کارشناسان و مدیران در جذب مشارکت های مردمی، عدم وجود استراتژی و نقشه سرمایه گذاری در استان، مشکل در تهیه مواد اولیه، مشکل در صدور مجوز از دستگاه های مربوطه، مشکل در سرمایه گذاری اقتصادی در تامین نبودن آب و برق، عدم رقابت بخش های تولیدی با یکدیگر، حضور کمرنگ بخش خصوصی قدرتمند، بالا بودن هزینه های کارگری در استان، مشکلات امکانات زیرساختی بخش صنعت و ضعف فناوری ، طرح های خلق الساعه گمرکی، خلاء آزمایشگاه ها در گمرک، پایین بودن بهره وری، واردات بی رویه، مشکلات حوزه فرهنگی و اجتماعی در بخش اقتصاد، مهاجرت نخبگان علمی از استان، خام فروشی در حوزه های معدنی، موازی کاری دستگاه های اجرایی، بروکراسی اداری، نیاز به حرکت های جهادی، ضعف مدیریتی برخی از بخش های اقتصادی استان از جمله مشکلات سرمایه گذاری و اقتصادی آذربایجان شرقی عنوان شده است.

About Author