معافیت مالیاتی سیگار در ایران

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

گفته می شود معافیت مالیاتی سیگار در ایران باعث ارزان شدن این ماده مخدر شده و مجلس شورای اسلامی در نظر دارد بحث مالیات بر سیگار را در بودجه ۱۴۰۲ مصوب کند زیرا اعتقاد بر این است که منابع پایدار شامل یک درصد ارزش افزوده و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان می‌تواند به وزارت بهداشت کمک کند.وضعیت نامناسب مصرف سیگار در ایران سالهاست مورد غفلت قرار گرفته و ۱۳ درصد مرگ‌ومیر مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سیگار مربوط است چرا که سیگار ارزان و در دسترس همه است و همین موضوع منجر به افزایش مرگ و میر در کشور می‌شود

About Author