نخاله‌های ساختمانی؛ معضل تمام نشدنی آذربایجان‌شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: یکی از معضلات استان نابسامانی تخلیه نخاله‌های ساختمانی است که در حال حاضر اغلب در ورودی شهرها نخاله تخلیه و چهره زشتی ایجاد شده است.
به گزارش فارس از تبریز، در جلسه‌ کارگروه مدیریت پسماند استان با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مدیریت پسماند شامل آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، وضعیت مشارکت عمومی و تولیدکنندگان انواع پسماند و معضلات ویژه مرتبط با پسماند مطرح شد. در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه نسبت به فرآیند انجام کار در جلسه ویژه تصمیم‌گیری شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در این جلسه اظهار داشت: یکی از معضلات استان نابسامانی تخلیه نخاله‌های ساختمانی است که در حال حاضر اغلب در ورودی شهرها نخاله تخلیه و چهره زشتی ایجاد شده است.
جبارعلی ذاکری با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی حمل‌ونقل نخاله‌های ساختمانی افزود: شهرداری و دهیاری باید نسبت به مکان‌یابی، جمع‌آوری و سامان‌دهی خودروهای حمل‌ونقل نخاله‌های ساختمانی اقدام کنند. وی گفت: مکان‌یابی در حریم شهری با هماهنگی راه و شهرسازی و خارج از حریم شهری با منابع طبیعی بوده که بعداً از مکان‌یابی مکان موردنظر در اختیار شهرداران و دهیاران قرار گیرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ادامه متذکر شد: باید نقش همه دستگاه‌ها، صنایع آلاینده و نهادهای رسانه‌ای و مردمی برای مدیریت پسماند و فرهنگ‌سازی در این زمینه به‌درستی تعریف و وظایف لازم برای آنها تعریف شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با فرهنگ سازی، ساماندهی وضعیت نخاله‌های ساختمانی و ماشین‌های حمل نخاله به‌عنوان یک اولویت باید به‌صورت جدی توسط شهرداری، دهیاری و دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

About Author