پیشنهاد اشتباه عضو شورای شهر تبریز

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
*************
گفته می شود یکی از اعضای شورای شهر تبریز پیشنهاد داده تا جاده ای از مسیر دره یاران در انتهای شهرک باغمیشه به سمت امامزاده در قله کوه عینالی احداث شود! دره یاران جزو مکانهای بکرکوهنوردی بوده که متاسفانه مسیر این منطقه در انتهای شهرک باغمیشه بدلیل بی توجهی شهرداری به نخاله گاه تبدیل شده و چندین سال است با وجود استقرار نگهبانی شهرداری در ابتدای این مسیر ، اما به محل تخلیه زباله و نخاله توسط کمپرسی های سطح شهر درآمده و چهره این منطقه طبیعی و زیبا را بشدت آلوده کرده است که در صورت عملی شدن پیشنهاد عضو شورای شهر که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه مدیریت شهری ندارد ، این منطقه تا دامنه های عینالی به نخاله گاه و زباله گاه بزرگ در دل طبیعت عینالی تبدیل خواهد شد .