کمبود امکانات در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کمبود امکانات ، فضای فیزیکی ، نیروی انسانی و منابع مالی روبروست. این در حالی است که وضعیت بهداشتی و درمانی استان متأثر از این کمبودها بوده و در این خصوص باید اقدامات اساسی صورت گیرد.استان اردبیل در زمینه تخت بیمارستانی و زیرساخت‌های درمانی نیز از میانگین کشوری عقب‌تر است . بدلیل کمبود تجهیزات ، دستگاه‌های سی.تی.اسکن فعال در استان که قرار بود در طول ۱۵ سال، ۱۰۰ هزار سی.تی.اسکن انجام دهد، در این مدت کوتاه کرونا ، حدود ۱۰۵ هزار سی.تی.اسکن داده و فرسوده شده اند.