۵۰۰۰ پرونده تخلف نانوایی در آذربایجان غربی

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند ۵۶ هزار بازرسی در ماههای اخیراز نانوایی‌های آذربایجان غربی انجام شده که منجر به تشکیل پنج هزار پرونده در تعزیرات شده است. ارزش پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۴۰ میلیارد ریال بوده و بیشترین بازرسی‌ها مربوط به ارومیه با ۱۰ هزار بازرسی و یک هزار و ۷۰۰ پرونده به ارزش ۲۷ میلیارد ریال بوده است.آذربایجان غربی دارای بیش از چهار هزار نانوایی است که ۲۵ درصد آنها در ارومیه فعالیت می‌کنند.نانوایی های در فرهنگ عامه، از جمله مشاغلی هستند که همواره با زحمت شبانه روزی در رفع نیازهای مردم تلاش می کردند که افزایش تخلفات در این صنف نشان از ضعف فرهنگ عمومی و اصول اخلاقی در کشور دارد.

تخته سیاه