500 هزار نفر ساکن سکونتگاههای غیررسمی در تبریز

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود طبق آمار رسمی حدود یک سوم جمعیت کلانشهر تبریز در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند که عمدتا از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و محل زندگی این عزیزان دارای مشکلات متعدد شهری و زیست محیطی و خدماتی و …. می باشد.
در تمام سالهای گذشته کاندیداها و اعضای شورای شهر تبریز فقط شعار رسیدگی و ساماندهی مناطق حاشیه نشین تبریز را داده و در ایام انتخابات بیشترین بهره را از آرای این همشهریان می برند اما عملا اقدام موثر در ساماندهی این نقاط حادثه خیز و غیرقابل سکونت انجام نگرفته است. در صورت زلزله 7 ریشتری در تبریز ، فاجعه انسانی در این شهر رخ خواهد داد هم در مناطق حاشیه نشین و هم در بافت مرکزی و فرسوده این شهر بینوا .