وحید خدادادی

1 دقیقه زمان مطالعه

اولین مناظره چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،  ۲۸ خرداد ماه با محوریت اقتصاد برگزار شد. مناظره‌ای که حتی اعتراض نامزدها را...