فرهنگ و هنر

رئیس سازمان مدارس غیردولتی از تعطیلی موسسه آموزشی گاج به دلیل جهت‌گیری در طرح سوالات و همراهی با مردم معترض...

«میلان کوندرا»، از بزرگ‌ترین نویسندگان ادبیات جهان در سن ۹۴ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا، «میلان کوندرا» نویسنده فرانسوی چک‌تبار و...