الان وقتشه!

1 دقیقه زمان مطالعه

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی: پرونده هسته ای ایران و مذاکراتی که بعدا تحت عنوان برجام به توافقات ضمنی رسید، مدت...