بیماران

1 دقیقه زمان مطالعه

برخی خاونواده‌های بیماران مبتا به تحلیل عضلانی نخاعی (sma) در تماس با آفتاب‌نیوز از آنچه آن‌ها «گروگانگیری ۶ ماهه داروهایشان...