تنقلات

باید از کنار مغازه‌های سطح شهر سریع رد شویم تا یک وقت چشم کودکمان به خوراکی‌های رنگارنگ ویترین مغازه‌ای نیافتد...