نوروبیون

1 دقیقه زمان مطالعه

#سلامت #آذربایجان آمپول نوروبیون ترکیبی از سیانوکوبالامین، پیریدوکسین، تیامین HCL، سه ویتامین ضروری نوروتروپیک بسیار مفید (B۱ ، B۶ ،...