آذربایجان شرقی صدرنشین نرخ تورم مسکن در کشور!

به گزارش ساقی آذربایجان، روند تورم مسکن در شهریورماه کل کشور مسیری صعودی را اتخاذ کرده است. با توجه به ضریب اهمیت اجاره در این بخش می توان گفت این عامل در رشد تورم مسکن سهم به سزایی را داشته است.

به طور کلی تورم ماهانه کل در مسکن شهریور ماه برابر با ۳.۳ درصد بوده و سیری صعودی را رقم زد. در آمارهای تورمی کل کشور مشاهده می شود بخش اجاره از تورم بالاترین سهم را داشته و عامل مهمی در افزایش قیمت مصرف کننده در این ماه بوده است. اما بررسی استانی تورم مسکن در مرداد ماه حاوی نکته مهم تری است؛ رشد بالاتر این بخش در آذربایجان شرقی.

رکوردزنی در تورم ماهانه مسکن آذربایجان شرقی

تورم ماهانه مسکن به تفکیک استانی نشان می دهد این شاخص در آذربایجان شرقی برابر با ۵.۶ درصد بوده و ۲.۳ واحد درصد از کل کشور بالاتر بوده است.  بررسی آمارهای تورم مسکن در این استان با سایر نقاط کشور نشان دهنده آن است که این بیشترین میزان در میان سایر مناطق بوده است.

این در حالی است که در مقابل استان های سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب با ۰.۸۴ درصد و ۰.۸۱ درصد کمترین سطح افزایش ماهانه قیمت را در شهریور ماه تجربه کرده اند.

تورم ۴۰ درصدی مسکن در آذر بایجان شرقی

بر اساس گزارش اقتصاد نیوز، مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر بخش با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از تورم نقطه ای در آن بخش دارد. زمانی که تورم ماهانه با جهش نقطه ای قیمت ها هم جهت می شود به نوعی می توان گفت وضعیت رشد قیمت واقعی تر و خطرناک تر است. این اتفاق در آذربایجان شرقی در پایان تابستان به چشم می خورد.

باوجود آن که این شهر رکورد دار تورم ماهانه مسکن در شهریور ماه بوده شاخص نقطه ای این بخش نیز معادل با ۴۰ درصد بوده و ۷ واحد در صد از کل کشور بیشتر بوده است. درهمین رابطه دیگر استان رکورددار در تورم نقطه ای مسکن استان یزد بوده که برابر با ۴۲ درصد به ثبت رسیده است.

درمقابل اما کمترین افزایش قیمت در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ ثبت شده است. طبق داده های مرکز آمار، تورم نقطه ای بخش مسکن در این استان ها به ترتیب برابر با ۵ و ۸.۹ درصد به ثبت رسیده است.

در نهایت مشاهدات آماری نشان می دهد تورم مسکن آذربایجان شرقی با شیب فزاینده ای در حال افزایش است این در حالی است که در نقطه مقابل جغرافیایی آن یعنی سیستان و بلوچستان تب و تاب قیمت ها آن قدر ها بالا نیست. و تقریبا در عرض یک سال تغییر چندانی را ثبت نکرده است.

About Author