آسیب جدی دشت‌های اردبیل به دلیل مصرف بی‌رویه آب کشاورزی

مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به اینکه دشت‌های منطقه به دلیل مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی آسیب جدی دیده است، گفت: دولت با اجرای طرح تعادل‌بخشی توانسته تا حدی جلوی این مشکل را بگیرد. به گزارش ساقی آذربایجان، نبی‌اله پاسبان عیسی لو در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: […]

مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به اینکه دشت‌های منطقه به دلیل مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی آسیب جدی دیده است، گفت: دولت با اجرای طرح تعادل‌بخشی توانسته تا حدی جلوی این مشکل را بگیرد.
به گزارش ساقی آذربایجان، نبی‌اله پاسبان عیسی لو در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود خشکسالی چند سال اخیر و کاهش منابع، مصرف بی‌رویه آب در استان اردبیل همچنان وجود دارد و این اتفاقات با گذر زمان منابع آبی استان را با بحران روبرو می کند.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به اینکه امسال میزان بارش دراستان اردبیل نسبت به متوسط بلندمدت هشت درصد کاهش داشته است، افزود: بارندگی سطح استان در مقایسه آماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده، اما در مقایسه با دوره بلند مدت کاهش هشت درصدی را نشان می‌دهد.
پاسبان عیسی لو با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش‌های مختلف و فرهنگ سازی در این زمینه خاطرنشان کرد: مصرف بی‌رویه و غیرعلمی آب بویژه در بخش کشاورزی حجم زیادی از آب را هدر داده و از ذخایر استان می‌کاهد.
وی با بیان اینکه دشت‌های منطقه به خاطر مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی آسیب جدی دیده اما دولت با اجرای طرح تعادل‌بخشی توانسته تا حدی جلوی این مشکل را بگیرد، ادامه داد: از ابتدای سال آبی یعنی از اول مهر ماه ۱۴۰۰ تا کنون ۲۳۹ میلی‌متر بارش در استان اتفاق افتاده که معادل بارش سال گذشته را نشان می دهد..
وی به وضعیت روخانه های استان نیز اشاره کرد و گفت: وضعیت آبی رودخانه‌های استان رصد شده و تغییرات آبی در این رودخانه‌ها نسبت به سال گذشته و متوسط بلند مدت منفی است بطوری که روان آب‌ها کاهش یافته که دلیل آن به خشکسالی‌های اخیر برمی‌گردد .
پاسبان عیسی لو در خصوص حجم ذخیره سدهای استان اردبیل نیز یادآور شد و افزود: حجم ذخیره ۵۲ سد استان به میزان ۹ درصد افزایش داشته است در حالی که حجم ذخیره سد ارس به میزان ۱۲ درصد و سد خداآفرین هم ۱۹ درصد کاهش یافته است.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه‌ای اردبیل حجم ذخیره آب سد یامچی اردبیل را ۳۹.۸ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: سال گذشته حجم ذخیره آب این سد ۲۷.۷ میلیون مترمکعب بود که امسال ۳۹ درصد به حجم ذخیره سد یامچی اضافه‌شده است.