آغاز پروژه اتصال خط فرعی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی

مدیرکل راه آهن کرمان از آغاز فاز اول زیرسازی پروژه اتصال خط فرعی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی خبر داد.
به گزارش ساقی آذربایجان “مجید ارجونی”در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این پروژه در منطقه جوپار، کیلومتر ۱۱۲۱ پلاک کرمان -حسین آباد است.
وی افزود: طی توافقات صورت گرفته بین راه آهن و شرکت مذکور، طراحی، تملک اراضی و اجرای زیرسازی توسط متقاضی (شرکت روغن نباتی گلناز) انجام و راه آهن جمهوری اسلامی متعهد به فراهم کردن تجهیزات و امکانات روسازی خط ریلی است.
مدیر راه آهن کرمان بیان کرد: در حال حاضر تملک اراضی و طراحی مسیر انجام شده و اجرای زیرسازی خط مذکور به طول تقریبی یک کیلومتر با سرمایه گذاری ۶ میلیارد تومانی کارخانه از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اوایل آبان ماه به طول می انجامد.
برای اجرای زیرسازی ریلی در فاز اول نیاز به حدود یک کیلومتر کوپلاژ و دو دستگاه سوزن است و در فاز دوم بایستی روسازی خطوط یک و سه ایستگاه جوپار با اجرای حدود دو کیلومتر خط و ۳سه دستگاه سوزن اجرا شود.

About Author