آقای استاندار ! لطفا محکم و قاطع باشید

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

اخیرا در مطلبی تحت عنوان بلاتکلیفی های مدیریتی در استان یادآور شدیم که از اصول اساسی موفقیت در مدیریت، کنار گذاشتن تعارفات معمول و به تعبیر قالیباف عملکرد گاز انبری است. خصوصا در بافت جغرافیایی و اجتماعی تبریز این مدل مدیریت کردن بهتر از رفتارهای کارمندی جواب می دهد. گویا این گفته، بانی خیر بوده و خبر اخیر گلایه اولتیماتوم گونه استاندار محترم به مخابرات برای توسعه فیبر نوری استان وگلایه های تندش در رابطه با فرسودگی مراکز درمانی و راه های برون استانی و درون استانی حکایت از عمل به این توصیه دارد.
ادبیات استاندار در خبر گسترش فیبر نوری همان ادبیات ومدیریتی است که همگان از مدیریت عالی استان انتظار دارند،محکم و قاطع!
مجموعه مدیریت استان در این رابطه می تواند روش شهرداری را هم در پیش بگیرد با این مضمون که لیست نواقصات و ابرپروژه ها و امکانات نداشته زیر ساختی را با کمک کارشناسان هر حوزه احصاء نماید و با یک جلسه کوتاه با مدیر آن حوزه این مسئله را به صورت یک مطالبه جدی، دستوری و از موضع بالا مطرح نماید و برای عمل به آن روزشمار تعیین نموده وخود نیز از طریق مقامات بالادستی رایزنی های لازم را برای تسهیل امور صورت دهد و این تصمیمات و اقدامات را با رسانه های محلی در میان بگذارد تا در کنارمدیریت ارشد استان از در مطابه گری منصفانه درآیند. همچنین جنابشان می توانند برای هر پروژه در این روش یکی از معاونت ها را مستقیما به عنوان مقام بالادستی پیگیر تحقق و رفع موانع نمایند. چنین روشی نه تنها سخت نیست بلکه می تواند به عنوان یک الگوی رفتاری برای سایر مدیران هم به حساب آید و ایشان نیز گزارش روند امور را ماهیانه و یا سه ماه یکبار در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهند. در این صورت معلوم می شود که اولا کدام مدیر در عمل به واجبات غفلت کرده و ثانیا با تحقق این پروژه ها هم نام نیک برای شان بجا می ماند و هم رزومه ای می شود قابل دفاع و حتی الگوی رفتاری برای سایر استان ها! در شهر اولین ها برای اولین بار این مدل مدیریت را اجرا کنید، به جایی بر نمی خورد و اتفاق مبارکی است که میتواند زمینه توسعه استانی را فراهم نماید. از سویی این مدل مدیریت به نوعی حرکت به سوی تحقق این آرزوست که دولت و مدیریت ارشد استان صرفا یک مدیر کنترل از راه دور باشد و تسهیل کننده موانع و مطالبه گر. این روحیه مطالبه گری را از خود نگیرید ویقین بدانید که با رصد اخبار رسانه های محلی هم پا به پای شما هستند و در این عرصه تنها نیستید.

About Author