آقای رئیس جمهور جدی نگیرید!

گفته های مخبر این نگرانی را در سطح جامعه ایجاد کرده که نکند ابراهیم رئیسی در چهار سال آینده به تاسی و اعتنا به چنین گزارش های بهت آور بخواهد بر دستگاه اجرایی مدیریت کند. مخبر در ساحت سیاسی ایران به مرد وعده های عمل نشده و ناتمام مشهور است.
روزهای ابتدایی دولت سیزدهم است و زمان چندانی از رای اعتماد مجلس و آغاز به کار رسمی دستگاه اجرایی نمی گذرد. اما با وجود همین زمان اندک، حواشی پیرامون رفتارهای دولت مردان بر جنبه عملی کار می چربد. مطابق رسم دولت ها بعد از رای اعتماد مجلس و برای آن چه که پیمان بستن با آرمان های امام و انقلاب خوانده می شوند، به حرم امام می روند و این بار این رسم با حواشی تعجب آور همراه بود. حواشی که اعتراض بخش مذهبی و سنتی جامعه را به همراه داشت و قابل تامل و تانی بود.
در حرم امام خمینی به هنگام حضور هیات دولت زیارت نامه ای خوانده شد که نام دو یادگار امام مرحوم شهید حاج آقا مصطفی و مرحوم سیداحمدآقا نیز در آن گنجانده شده بود! خواندن این زیارت نامه نقدهای به جایی را به همراه داشت و بحثی جداگانه است که نیازمند اظهار نظر اهل فن است، و اینکه آقا سید حسن آقا نوه اندیشمند و روشنفکر امام چطور اجازه چنین کاری را داده، هنوز مشخص نیست و جنابشان هم در این رابطه سخنی نگفته است.

اما نکته مهم دیگر این مراسم صحبت های مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی امام و معاون اول فعلی است. گفته های وی این نگرانی را در سطح جامعه ایجاد کرده که نکند ابراهیم رئیسی در چهار سال آینده به تاسی و اعتنا به چنین گزارش های بهت آور بخواهد بر دستگاه اجرایی مدیریت کند. مخبر در ساحت سیاسی ایران به مرد وعده های عمل نشده و ناتمام مشهور است و آنچه در حرم امام قرائت شد، با واقعیتی که مردم در بیرون با مواجهند، فرسنگ ها فاصله دارد.
او که به سیاق زمان مدیریتش بر ستاد اجرایی سخن می گفت، همچنان معتقد است که حرف مرد یکی است و ما صادر کننده واکسنیم! او در این گزارش مدعی است که سه کشور اروپایی برای خرید واکسن و تجهیزات پزشکی در صف خرید از ایران سبد گذاشته اند و منتظر گوشه چشمی و نظری مساعد از ما هستند.
آقای رییس جمهور این حرف ها صرفا چیزی بیش از یک جوک نیست، نه واقعیت داشته و نه دارد. مخبر مدعی تولید ماهانه میلیون‌ها واکسن برکت می‌داد و در عمل شاهد عکس قضیه هستیم. رییس جمهور نباید سر سوزنی به این گزارشات کهکشانی اعتنایی بکند، چون خود در گزارشات میدانی دید که مردم نه برای تزریق واسکن که پیشکش، برای خرید سرم باید ساعت ها در صف داروخانه ها باشند. معاون اولی کشوری از این حرف های خنده دار می زند که تنها ۵ درصد جامعه اش موفق به دریافت واکسن شده اند و آن هایی هم که واکسن زده اند در صف انتظار دریافت دوز دوم اند!
آقای رییس جمهور رفتارها و سیاست گزاری های دولت را بر مبنای گزارشات میدانی شخص خودتان سامان دهید و ابدا به گزارشات این چنینی اعتنا نکنید که اگر واقعیت داشت، صحبت از سه رقمی شدن آمار فوتی های کرونا و آغاز موج ششم نبود. مخبر همچنین خبر از آغاز کاهش قیمت ها و روند کاهش تورم داد که بعدا دفترش آن را به شکلی محترمانه تکذیب کرد! آقای ریس جمهور دیدارهای میدانی هر چند اگر عطر و بوی پوپولیسم داشته باشد، باز در این برهه چاره کار است و هر چند به نا به وظیفه و مشغله کاری سخت است اما چاره کار در همین است. برای آگاهی از وضعیت دقیق کرونا خود آستین همت بالا بزنید و مثل روزهای گذشته به غسالخانه های بهشت زهرا، بیمارستان ها و داروخانه ها سر بزنید و تصمیماتتان بر همین اساس باشد.
برای آگاهی از میزان تورم شخصا به خرید بروید و به آمارهای من درآوردی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسنده نکنید! متوجهیم که این نوع سیاست کاری با جایگاه ریاست جمهوری و کسرت برنامه ها مشکل خواهد بود اما اگر قصد عاقبت بخیری و موفقیت دارید، راهش همین است!

About Author