آماده مذاکره فوری با اسرائیل هستیم

یحیی السنوار، رئیس‌ دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه این اظهارات را در مراسم کلنگ زنی شهرک مسکونی در منطقه الزهرا به نام “مصر” مطرح کرد.

به گزارش سایت شبکه الجزیره، السنوار تاکید کرد: این دیدارها با هدف جمع کردن بین مقاومت و مشروعیت موسسات تشکیلات خودگردان و روند مسالمت‌آمیز از طریق آزادسازی و بازگشت است.

رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه تصریح کرد: پرونده تبادل اسیران در مرحله گذشته شاهد تحرک است اما راکد ماندن این پرونده به دلیل نبود دولت و شرایط اشغالگران است.

او ادامه داد: حماس آماده مذاکره فوری در این پرونده است. مقاومت خودش را بر دشمن تحمیل کرد و فرصت آزادسازی اسیران وجود خواهد داشت.

السنوار در پایان با اشاره به تحقق پیروزی‌های آتی گروه‌های مقاومت در میدان گفت: به توانایی‌مان در گرفتن حقوق‌مان اطمینان داریم شماره ۱۱۱۱ را ثبت کنید این شماره را خوب به یاد داشته باشید.

رهبر حماس اظهار کرد: آماده مذاکرات غیرمستقیم و فوری برای تبادل اسیران با اسرائیل هستیم.

السنوار افزود: امروز مقابل فرصت به جریان انداختن تبادل اسیران هستیم و فرصت واقعیی برای حصول پیشرفت وجود دارد و این پرونده به جریان افتاده بود.

وی تاکید کرد: شهرک مسکونی مصری نمونه پیشنهادی و عینی تحت بررسی از سوی گروه‌های مربوطه است و شهرها و محله‌های مسکونی نسل‌های جوان به دلیل پایداری ملت ما و نقش مصر است.

خلیل الحیه، نایب رئیس حماس در کنفرانس خبری عباس کامل اظهار کرد: در این دیدار مهمترین پرونده‌ها از جمله الزام اسرائیل به توقف حملاتش علیه غزه، قدس و الشیخ جراح و شکستن کامل محاصره بررسی شد.

او اشاره کرد: ما از تلاش‌ها برای بازسازی خانه‌های ویران و برج‌ها و مزارع و زیرساخت‌ها استقبال می‌کنیم و از حامیان این مساله هستیم.

About Author