آمار عجیب از دیوان محاسبات/ ۲۱۱۶ شرکت شبه‌دولتی داریم

مدیرکل دیوان محاسبات گفت: ۳هزار و ۲۵۵ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در کشور وجود دارد.

ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه ۱۴۰۲ آمده، ۳۴۱ مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به ۳ هزار و ۲۵۵ مورد می‌رسد.

وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد می‌رسد.

مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اهمیت شرکت‌های شبه‌دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورت‌های مالی و حسابرسی آن‌ها انجام و منتشر شود.

ازوجی افزود: شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند، اما شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به‌دور هستند و بودجه آن‌ها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ کلیه شرکت‌هایی که دولت سهم بیش از ۵۰ درصدی در آن‌ها دارد و همچنین شرکت‌های تحت کنترل دولت در سال ۱۴۰۲ هم مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و هم موظف هستند صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه در سامانه کدال منتشر کنند.


بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در بازدید ستادی رئیس جمهور از این وزارتخانه تاکنون یک‌هزار صورت مالی سال ۱۴۰۱ منتشر شده است و قرار است تا آخر سال به دو هزار مورد برسد.

About Author