آنان که خود را انقلابی می‌دانند، برای کشور دردسر هستند

به گزارش ساقی آذربایجان، مسیح مهاجری، چهره سیاسی اصلاح‌طلب،  در ارزیابی اراده دولت سیزدهم برای پذیرفتن FATF گفت: درباره FATF نکته قابل توجه این است که در حال حاضر دولت چاره‌ای غیر از پذیرفتن آن ندارد. به‌هرحال باید این اقدامات صورت بگیرند تا مشکلات برطرف شود.

او درباره اینکه سوپر انقلابی‌ها شامل چه کسانی می‌شوند؟ افزود: درباره این قبیل افراد ما تعبیر دیگری داریم و درباره این افراد می‌گوییم «خود انقلاب پنداران». در حقیقت بنده اعتقاد دارم آن‌هایی که خودشان را انقلابی می‌دانند و بقیه را دور از انقلاب یا ضد انقلاب، باید خودشان را اصلاح کنند چرا که دردسر کشور آن‌ها هستند.مسیح مهاجری در پاسخ به اینکه سوپرانقلابی‌ها شامل اصلاح‌طلبان می‌شود یا اصولگرایان؟ تصریح کرد: سوپر انقلابی‌ها در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حضور دارند هر کدام از این جریان‌ها دو بخش، خوش‌خیم و بدخیم دارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: در حقیقت هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان، آدم‌های بسیار خوب دارند و هم هر دو گروه آدم‌های تندرو و بی‌منطق دارند؛ بنابراین به این ترتیب نیست که سوپر انقلابی‌ها یکسره اصلاح‌طلب باشند یا یکسره اصولگرا. آدم‌ها به حساب خودشان باید بررسی شوند.مهاجری در پاسخ به اینکه این خود انقلاب پندار‌ها از ابتدای انقلاب بوده‌اند یا به تازگی در فضای سیاسی کشور به وجود آمده‌اند؟ یادآور شد: همیشه یک عده‌ای مانند سوپرانقلابی‌ها بودند گاهی بیشتر هستند و گاهی کمتر.

About Author