آژانس خواستار بازرسی کامل از تأسیسات هسته‌ای ایران است

به گزارش ساقی آذربایجان، «رافائل گروسی»، با تکرار برخی ادعاها گفت که این نهاد خواستار بازرسی کامل از تأسیسات هسته‌ای ایران است.

وی با بیان این‌که بازرسان آژانس دسترسی محدودی به تأسیسات هسته‌ای ایران دارند، گفت که برای تعامل مجدد با ایران آماده هستیم.

گروسی افزود که تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در خاورمیانه، صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره خواهد انداخت.

About Author