آیا «آذرپارک» خلع‌ید می‌شود؟

نارضایتی‌های عمومی و نحوه رفتار پارکبان‌ها با مردم و نبود پاسخگو در شرکتی که، مسئولیت طرح پارک حاشیه‌ای را در تبریز دارد از معضلات اجتماعی شهر تبریز است که نبود اصول ثابت در دریافت هزینه و عدم دسترسی به پارکبانها از اصلی‌ترین دلایل ناخرسندی مردم است.

آذرپارک، نام شرکتی است که در سال ۱۳۸۸ با هدف فعالیت در حوزه مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل تاسیس  شده و از چندین سال پیش، عهده‌دار طرح پارک حاشیه‌ای در تبریز بوده است و در حال حاضر به یک درد بی درمان مدیریت شهری تبدیل شده و همواره سیبل انتقادات عوام و خواص بوده است.

اهالی شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز معتقد به تخلفات این شرکت هستند و مدیران شرکت نیز اعتقادی به تخلف ندارند، اما شاهد آن هستیم که مردم روزانه به واسطه عدم حضور برخی پارکبان‌ها، در محل نظر گرفته شده برای فعالیت‌شان و اجبار برای شارژ بیشتر کارت‌ها متضرر می‌شوند و کسی نیز پاسخگوی این مسئله نیست؛ در کنار آن، از همان ایام تاسیس شرکت تابحال، برخی شائبات در خصوص فعالیت این مجموعه، همواره نقل محافل مدیریت شهری بوده و روزهای اخیر مسئله خلع‌ید این شرکت توسط شهرداری نیز به صورت جدی مطرح می‌شود.

پاسخگو نبودن شرکت آذر پارک

اعضای شورای شهر تبریز همواره در گفتگو با خبرنگاران و همچنین در صفحات شخصی خود به موضوع پارک حاشیه‌ای و نارضایتی‌های مردم در این خصوص واکنش نشان داده‌اند، ولی تاکنون هیچ پاسخ شفاف و قانع کننده‌ای از سوی شرکت مد نظر صورت نگرفته است.

برای آذرپارک شارژ نزنید

سید کاظم زعفرانچی‌لر در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی با توجه به موضوع آذرپارک مدعی شد: موارد تخلف را در ۱۲بند به مراجعی که صلاحیت رسیدگی دارند ارسال کرده و شخصابه خدمت دادستان و اداره کل مفاسد اقتصادی گزارش این موضوع را داده‌ام.

وی افزود: بقیه پیگیری به عهده مراجعی است که باید رسیدگی کنند و شهروندان اقدام به شارژ کارت خود نکنند.

دریافت هزینه‌های گزاف

روح‌الله رشیدی، از اعضای شورای شهر تبریز، چند روز پیش با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامی‌اش، نوشت: «گروهی از همشهریان نسبت به دریافت هزینه‌های گزاف توسط پارکبانان در پارکینگ‌های حاشیه خیابان معترض‌اند؛ همشهریان عزیز مستحضر باشند که بهای خدمات پارکینگ حاشیه‌ای در تبریز، بر اساس ماده ۳۸ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ به این شرح است:

الف. نیم ساعت اول رایگان

ب. هر نیم ساعت بعدی تا سه ساعت ۲۵۰۰۰ ریال به شکلی که مجموع بهای خدمات توقف تا ۳ ساعت ۱۵۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

ج. بالاتر از ۳ ساعت به ازای هر نیم ساعت ۳۷۵۰۰ ریال

تبصره یک: مبلغ این عنوان بهای خدمات فقط در ارائه خدمت قابل اخذ می‌باشد و دریافت هرگونه مبلغی از سوی پیمانکار به عنوان شارژ ممنوع می‌باشد.

تبصره دو: اعمال تعرفه سال ۱۴۰۳ و افزایش مبالغ مربوط به این بند برای شرکت آیریک راه پایه طرف قرارداد فعلی مشروط به توافق با سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل خواهد بود.»

هرگاه پیمانکار تضمین داد که…

رشیدی در ادامه یادداشت خود خاطرنشان ساخته است: «نكته مهم این است که به دلیل استنکاف پیمانکار پارکینگ حاشیه‌ای (آذرپارک) از توافق با شهرداری برای تمکین به تعهداتش نسبت به مردم و شهرداری سال ۱۴۰۲ نیز اجازه افزایش تعرفه داده نشد امسال نیز تاکنون این شرکت از تمکین به تعهداتش خودداری کرده بنابراین مجاز به دریافت مبالغی بیش از مبالغ مصوب سال ۱۴۰۱ نیست هرگاه پیمانکار در توافق جدید با شهرداری تضمین داد که حقوق مردم و شهرداری را پایمال نخواهد کرد آنگاه مجاز به دریافت مبالغ مصوب سال ۱۴۰۳ خواهد بود.فعلاً با تعرفهٔ سال ۱۴۰۱ کار میکند اگر مبلغ دیگری دریافت کند قطعاً تخلف کرده شهرداری به عنوان کارفرما مکلف به برخورد با پیمانکار پس متخلف است.»

گزارش از محمد محمدیان

About Author