ابراز نگرانی از آینده تیم تراکتور

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

*********************

شنیده می شود کارشناس، مربی و کاپیتان اسبق تیم فوتبال تراکتور با ابراز نگرانی از روند پرنوسان این تیم در لیگ برتر گفته: اشتباهات سریالی پاکو خمز تمامی ندارد و با این روند آینده مناسب برای تراکتور متصور نیست.
اصغر اعتباری ، عامل اصلی نتایج ضعیف تراکتور در لیگ برتر و باخت های متوالی به رقبای اصلی را نبود تفکر واحد در نزد سرمربی تیم عنوان و اظهارکرده هواداران فهیم تراکتور باید بدانند که در صورت ادامه فعالیت خمس، تراکتور هرگز جزو سه تیم برتر نخواهد بود و حتی کسب سهمیه لیگ آسیا نیز دور از ذهن است.وی به سوابق نامتعادل خمس در زمان مربیگری در تیم های لیگ برتری اسپانیا اشاره و اظهار کرده او ۲ تیم مطرح را از لیگ برتر به دسته یک هدایت کرده است و به هیچ عنوان کسی نیست که از کمک ها و مشاوران خود مشورت بگیرد.

About Author