اتصال ۷۹۲ واحد صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی در کردستان

مدیرعامل شرکت گاز کردستان احمد فعله گری رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان ذکر و اظهار کرد: با نگاه مثبت شرکت ملی گاز و برنامه ریزی های انجام شده به دو هزار و ۱۶۶ واحد صنعتی جزء و عمده، نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق در سنندج و ۵۲ جایگاه CNG گازرسانی انجام شده است.
به گزارش ساقی آذربایجان وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده ۵۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی بودند که با گازدار شدن ۷۹۲ واحد صنعتی، در مصرف سالانه ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان افزود: در سال جاری برنامه ریزی های مدون و منظم صورت گرفته که تا پایان سال به ۲۵۰ واحد صنعتی و تولیدی استان گازرسانی انجام گیرد.
فعله گری ادامه داد: در شروع سال جدید و با تمام محدودیت ها ناشی از شیوع ویروس کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی و با تلاش کارکنان و پیمانکاران اجرایی تا پایان مرداد ماه تعداد ۱۳۱ واحد صنعتی گازدار شدند.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با گازرسانی به ۲۵۰ واحد صنعتی ۸۴ درصد حجم جایگزینی گازطبیعی به جای سوخت های مایع محقق می شود، خاطرنشان کرد: با تحقق این هدف گام های اساسی برای دستیابی به جهش تولید برداشته می شود و سالانه در مصرف چهارمیلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی خواهد شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال زایی دائم ذکر کرد و یادآور شد: با پروژه هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال چاری نعداد ۱۲۰ واحد دیگر به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می پیوندند.

About Author