اتوبان تبریز – بازرگان نیازمند همت مسئولان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

گفته می شود پروژه اتوبان تبریز- بازرگان که از سالها پیش آغاز شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است همچنان بلاتکلیف مانده و عزم جدی برای ادامه کار و اتمام آن وجود ندارد. این درحالی است که یکی از نمایندگان مجلس همواره این پروژه را از جمله اقدامات خود عنوان کرده و در انتخابات حسابی بر روی این پروژه مانور تبلیغاتی می دهد.
آزادراه تبریز- مرند که بخشی از پروژه ملی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان و تکمیل‌کننده کریدور بین‌المللی شرق به غرب کشور است، ۶۴ کیلومتر طول دارد و در ۴ قطعه شامل ۲۵ پل بزرگ و ۲۳۰ پل کوچک احداث می‌شود.
قطعه اول این آزادراه به طول ۱۳ کیلومتر، منطبق بر کنارگذر غربی تبریز است که در قالب تعریض و شش‌بانده کردن مسیر فعلی اجرا خواهد شد.
قطعه دوم از کیلومتر ۱۳ تا ۳۷ (جاده صوفیان- شبستر) مهم‌ترین قطعه پروژه به شمار می‌رود و با توجه به اینکه بیشترین حجم ترافیک در مسیر تبریز به مرند در این محدوده است، در اولویت اجرایی قرار گرفته است.همچنین قطعه سوم به طول ۹ کیلومتر از کیلومتر ۳۷ تا ۴۶ (شوردرق)، اولویت دوم پروژه را شامل می‌شود و ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کل پروژه تبریز- مرند به صورت مشارکتی بین وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود

About Author